Lichtstralen, Musseé du Louvre van Roos van der Meijden